Usprawiedliwienie jest dokumentem, który pisany jest zazwyczaj przez rodzica lub opiekuna ucznia. Uzasadnia on nieobecność dziecka na zajęciach. Sprawdź, jak wygląda wzór usprawiedliwienia i co powinno znaleźć się w jego treści. Jak napisać usprawiedliwienie na Librusie?

Jak usprawiedliwić nieobecność w szkole?

Nawet najlepszy uczeń może z różnych powodów nie pojawić się na lekcjach. Gdy jest to usprawiedliwiona nieobecność w szkole, a dziecko nie opuszcza zbyt wielu zajęć, nie grożą mu z tego powodu poważne konsekwencje. Należy jednak pamiętać, że system szkolnictwa w Polsce stanowi, iż uczeń, u którego nie ma podstaw do wystawienia oceny na koniec roku, np. ze względu na zbyt niską frekwencję, może zostać nieklasyfikowany. Zgodnie z prawem uczniów do 18. roku życia dotyczy obowiązek szkolny. Jeśli dziecko zbyt długo nie pojawi się w szkole, jego rodzice mogą zatem otrzymać pisemne upomnienie.

W przypadku osoby nieletniej usprawiedliwienie nieobecności w szkole powinien napisać rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dozwolone jest także przyniesienie usprawiedliwienia z powodu choroby – w tym przypadku stosowne zaświadczenie może wystawić lekarz.

Gdy mowa o uczniach pełnoletnich, zasady dotyczące usprawiedliwienia nieobecności ustalane są przez władze szkół (niekiedy swoje zdanie wyrażają także rodzice). W niektórych placówkach podpis rodzica nie jest konieczny, a nastolatek może samodzielnie napisać i podpisać usprawiedliwienie do szkoły.

Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły?

W treści usprawiedliwienia nieobecności w szkole powinny znaleźć się dane ucznia i data nieobecności, a także podpis opiekuna lub rodzica. Niektóre szkoły wymagają również podania powodu nieobecności. Sprawdź, jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole.

Jak napisać usprawiedliwienie z całego dnia?

Podczas pisania usprawiedliwienia z powodu złego samopoczucia lub innych przyczyn, gdy uczeń był nieobecny w szkole przez cały dzień, należy podać powód oraz datę jego absencji. Jak napisać usprawiedliwienie z powodu pogrzebu? Przyczyną wpisaną w treści usprawiedliwienia mogą być powody rodzinne.

Gdy jest to usprawiedliwienie nieobecności w szkole z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub wyjazdu, również należy określić przyczynę absencji oraz daty.

Usprawiedliwienie z jednej lekcji – jak napisać?

Czasami zdarzy się, że uczeń zaśpi do szkoły i nie pojawi się na pierwszej lekcji. W takim przypadku należy dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole na pierwszej lekcji. Podczas pisania usprawiedliwienia do szkoły z danego przedmiotu należy zaznaczyć, że uczeń nie mógł pojawić się na określonej lekcji, najlepiej podając także powód nieobecności.

Sprawdź także, w jakich przypadkach może dojść do skreślenia z listy uczniów.

Jak napisać usprawiedliwienie na e-dzienniku?

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole może zostać złożony przez dziennik elektroniczny. Jak się pisze usprawiedliwienie na Librusie lub innym, podobnym portalu?

Wymaga do od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zalogowania się. Następnie należy wysłać wychowawcy usprawiedliwienie szkolne w formie wiadomości.

W dzienniku Librus znajduje się moduł „e-Usprawiedliwienia”. Korzystając z niego, można przesłać usprawiedliwienie nieobecności w szkole z powodu wyjazdu lub innej sytuacji losowej, oraz wybrać stosowną datę. Należy także wpisać w usprawiedliwieniu powody absencji dziecka.

Budzik spóźnionego ucznia. Sprawdź, jak napisać usprawiedliwienie do szkoły w przypadku spóźnienia
Budzik spóźnionego ucznia. Sprawdź, jak napisać usprawiedliwienie do szkoły w przypadku spóźnienia

Usprawiedliwienie nieobecności na studiach

Sytuacja studentów może być nieco bardziej skomplikowana. Absolwenci szkół średnich, nauczeni zasad dotyczących usprawiedliwienia ze szkoły, mogą być mocno zdziwieni – liczbę dopuszczalnych nieobecności często dopuszcza wykładowca.

Jak zatem powinno wyglądać usprawiedliwienie na studia? W części przypadków nie wystarczy dostarczenie napisanego według wzoru usprawiedliwienia, które zawiera własnoręczny podpis – jedyną formą uzasadnienia absencji może być zwolnienie lekarskie.

Ile czasu na usprawiedliwienie nieobecności w szkole?

Prawo nie reguluje terminu na dostarczenie usprawiedliwienia z lekcji do szkoły. Tego rodzaju informacja może jednak znaleźć się w statucie szkoły, w którym znajdują się informacje na temat wewnętrznych zasad. Chcąc mieć pewność, że usprawiedliwienie dziecka trafi do wychowawcy w wymaganym terminie, należy sprawdzić, jakie są reguły obowiązujące w określonej placówce.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody

Fakt, że uczniowie objęte są obowiązkiem szkolnym, oznacza, iż nie powinni opuszczać oni lekcji w nieuzasadnionych przypadkach. Co może być wspomnianym uzasadnieniem? Jaki może być powód w usprawiedliwieniu? Najczęściej jest to jedna z następujących przyczyn:

  • choroba,
  • ważna uroczystość rodzinna,
  • śmierć bliskiego,
  • złe samopoczucie,
  • wizyta u lekarza lub pobyt w szpitalu,
  • zdarzenie losowe.

Rodzic lub opiekun prawny może także napisać uczniowi usprawiedliwienie z lekcji wychowania fizycznego po chorobie (o ile nie posiada on dłuższego zwolnienia z lekcji wf od lekarza).

Przykłady usprawiedliwień

Poniżej przedstawiamy bezpłatny wzór usprawiedliwienia szkolnego, a także pokazujemy, jak powinno wyglądać usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu. Wzór można dostosować do swoich potrzeb. Część placówek udostępnia także wzór usprawiedliwień szkolnych w statucie szkoły – należy wówczas sprawdzić, jakie wymogi powinno spełniać tego rodzaju pismo.

Wzór usprawiedliwienia nieobecności w przedszkolu

Władze przedszkola określają wewnętrzne zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności maluchów. Czasami, szczególnie w przypadku, gdy dziecko przez dłuższy czas nie pojawia się na zajęciach, konieczne jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Najczęściej wystarczy jednak pismo od rodziców. Jak napisać usprawiedliwienie do przedszkola? Poniżej prezentujemy przykład.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole – wzór

Jak wcześniej wspomnieliśmy – dobre usprawiedliwienie nieobecności powinno zawierać datę i miejscowość, imię i nazwisko ucznia oraz podpis jego opiekuna. Dobrze jest podać także powód nieobecności ucznia (w niektórych szkołach jest on zresztą wymagany). Jak napisać usprawiedliwienie do szkoły? Wzór prezentujemy poniżej.

Jak napisać usprawiedliwienie z wf lub innej lekcji?

Jeśli dziecko zaśpi, ma zaplanowaną wizytę u lekarza lub z innych względów nie mogło/nie będzie mogło dotrzeć na określoną lekcję, powinno ono przedstawić usprawiedliwienie w szkole. Rodzic może uzgodnić wcześniej zaplanowaną nieobecność z wychowawcą klasy. Sprawdź, jak wygląda przykład usprawiedliwienia nieobecności na jednej lekcji.

Wzór: usprawiedliwienie spóźnienia w szkole

Każde spóźnienie ucznia powinno być odnotowane w szkolnym dzienniku. Wielu nauczycieli określa dopuszczalną liczbę spóźnień na lekcje. W sytuacji, gdy późniejsze pojawienie się ucznia w szkole spowodowały przyczyny od niego niezależne, np. korki lub złe warunki atmosferyczne, warto, by rodzic dostarczył stosowne pismo do nauczyciela. Jak powinien wyglądać wzór usprawiedliwienia do szkoły w przypadku spóźnienia na pierwszą lekcję? Zobacz poniżej.

Pisząc usprawiedliwienie, należy zawrzeć w nim wszelkie niezbędne informacje, których wymagają wychowawca oraz szkoła. Można skorzystać z gotowych wzorów, należy jednak upewnić się, że spełniają one zasady określone przez dyrekcję placówki.

Dodaj komentarz