Przerwa świąteczna to obok wakacji szczególny moment, na który wszyscy uczniowie czekają z utęsknieniem. Sprawdź w naszym artykule, kiedy wypadają dni wolne od szkoły przed i po świętach w roku szkolnym 2021/2022. Dowiedz się również, jak wygląda kwestia przerwy świątecznej w przypadku przedszkolaków, studentów oraz nauczycieli.

Przerwa świąteczna w szkole – data

Kalendarz szkolny opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiera ważne dla uczniów daty. Są to m.in. zakończenie roku szkolnego, dni wolne od zajęć, takie jak Dzień Edukacji Narodowej, czy terminy ferii zimowych. Określa on również datę zimowej przerwy świątecznej. W 2021 r. trwa ona od 23 do 31 grudnia. Wolne są również 1 i 2 stycznia 2022 r., które wypadają w sobotę i niedzielę. Uczniowie wracają zatem do szkół 3 stycznia – po jedenastodniowej przerwie. Na kolejne wolne od szkoły nie trzeba będzie długo czekać, ponieważ w czwartek, 6 stycznia 2022 r., wypada Święto Trzech Króli, które również jest ustawowo wolne od pracy i zajęć dydaktycznych.

Co ważne, w niektórych szkołach przerwa może zostać wydłużona o dodatkowy jeden dzień, a zatem dzieci i młodzież nie będą musiały stawić się na lekcjach 7 stycznia. Taką możliwość daje dyrektorom Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z nim w podstawówkach może zostać przyznanych do 8 dodatkowych dni wolnego, a w szkołach średnich – do 10 dni. Informacji na temat tego, czy 7 stycznia jest wolny, należy szukać na stronach internetowych konkretnych placówek.

Dziecko w czasie przerwy świątecznej

Zimowa przerwa świąteczna w przedszkolach i żłobkach publicznych – kiedy wypada?

Sytuacja w publicznych przedszkolach i żłobkach jest podobna do tej, która ma miejsce w szkołach podstawowych i średnich. Maluchy rozpoczynają przerwę świąteczną najczęściej 24 grudnia, a do placówek wracają 2 stycznia. Po reformie oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewniania opieki świetlicowej ani organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w czasie przerwy świątecznej. Sytuacja w przypadku przedszkola jest nieco inna, ponieważ są to tak zwane placówki nieferyjne, a zatem nie dotyczą ich ferie zimowe i wakacje. To jednak nie oznacza, że muszą pracować między świętami.

Czy przedszkola publiczne działają między świętami?

Przerwy w zajęciach ustalane są przez organ prowadzący na wniosek rady rodziców oraz dyrektora placówki. Dzieci mają zatem prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem wcześniej ustalonych dni wolnych. Oznacza to, że jeśli okres międzyświąteczny został ustalony jako wolny na początku roku szkolnego, dyżury mogą, ale nie muszą się wtedy odbywać. Najczęściej w placówkach zbierane są zapisy, aby ustalić, ile maluchów będzie potrzebowało opieki w tym czasie. Na tej podstawie dyrektor ustala dyżury pracowników, a zajęcia dobywają się najczęściej w grupach łączonych.

Przerwa świąteczna w przedszkolach i żłobkach prywatnych – jak wygląda?

Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przedszkoli i żłobków niepublicznych. Placówki te w większym stopniu dostosowują się do oczekiwań i wymagań rodziców. Z tego powodu większość z nich funkcjonuje normalnie nawet w okresie świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych, w przerwie międzyświątecznej, a także w ferie zimowe i wakacje. Są one także otwarte znacznie dłużej niż placówki publiczne.

Przerwa świąteczna 2021 a studia – ile wolnego mają studenci?

Zimowa przerwa świąteczna na studiach ustalana jest indywidualnie przez daną uczelnię. W zależności od decyzji rektora, studenci mogą rozpocząć ją bardzo wcześnie, bo nawet 21 grudnia, lub dopiero 24 grudnia. Trwa ona z kolei do 2 lub 7 stycznia – po świętach bożonarodzeniowych najczęściej ustalane są godziny rektorskie, dzięki którym studenci wracają na uczelnie dopiero w drugim tygodniu stycznia.

Sprawdź również: Mikołajki klasowe – jak je zorganizować?

Przerwa świąteczna a urlop nauczyciela – czy nauczyciel może mieć wolne między świętami?

Jak wynika z art. 64 Karty Nauczyciela, nauczyciele (w tym również przedszkolni) mają urlop w czasie ferii letnich i zimowych, a zatem zimowa i wiosenna przerwa świąteczna nie są dla nich dniami wolnymi od pracy. Dyrektor nie musi, ale może podjąć decyzję o zorganizowaniu w tym czasie zajęć opiekuńczych – wówczas nauczyciele pozostają do jego dyspozycji. Co ważne, ani Kodeks pracy, ani Karta Nauczyciela nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli za pracę w okresie międzyświątecznym. Zajęcia opiekuńcze prowadzone w tym czasie nie są godzinami nadliczbowymi ani ponadwymiarowymi. Nauczyciele, którzy nie są objęci obowiązkiem dyżurowania w robocze dni wolne od szkoły, muszą wykonywać zadania zlecone przez dyrektora. Może być to na przykład porządkowanie dokumentacji szkolnej – wówczas nauczyciel ma obowiązek pojawienia się w placówce. W przypadku zajęć związanych z samokształceniem, przygotowywaniem się do lekcji czy doskonaleniem zawodowym, mogą być one wykonywane z domu.

Dodaj komentarz