Dwujęzyczna szkoła to nowoczesny i innowacyjny sposób nauczania uczniów języka obcego. Taka forma prowadzenia szkoły zdobywa coraz większe uznanie wśród krajów Unii Europejskiej. Lekcje w oddziałach prowadzone są w języku ojczystym i obcym – zazwyczaj w języku angielskim. Dzieci, które ukończyły taką szkołę z większą pewnością posługują się językiem obcym w dorosłym życiu, który w obecnych czasach jest niemal niezbędny w nauce, pracy, czy życiu codziennym. Jak wygląda nauka w szkole dwujęzycznej? Czy warto posłać dziecko do takiej szkoły? Zapraszamy do lektury!

Co to jest szkoła dwujęzyczna?

Szkoła dwujęzyczna to nic innego jak szkoła, w której poszczególne lekcje prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. Tego rodzaju szkoły mają swoją specjalną nazwę CLIL (Content and Language Integrated Learning), która wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. Dzięki temu uczniowie mają codzienny kontakt z językiem ojczystym, jak i z czasem zyskują znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie.

Szkoła dwujęzyczna – przepisy prawne

Wątek o szkole dwujęzycznej został także dokładnie opisany w Ustawie o systemie szkolnictwa, gdzie zostało dokładnie opisane jak powinna wyglądać taka szkoła lub klasa, oraz na jakich zasadach mogą funkcjonować. W art. 3 2b możemy przeczytać o oddziale dwujęzycznym, który należy rozumieć jako:

[…] oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwoje zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;

Z kolei art. 3 2d) tej samej Ustawy mówi o szkole dwujęzycznej, w której wszystkie klasy są oddziałami dwujęzycznymi.

Czy nauczanie dwujęzyczne ma zalety?

Często rodzice zastanawiając się nad wysłaniem dzieci do specyficznych rodzajów szkół. Są one zazwyczaj nowością, w porównaniu do tego, czego dzieci mogą nauczyć się w zwykłej szkole podstawowej (szkole publicznej), więc obawa i pytania rodziców, prawnych opiekunów jest jak najbardziej zrozumiała. W przypadku szkół dwujęzycznych zalet jest bardzo dużo i to właśnie one sprawiają, że rodzice chętniej zapisują do niech swoje pociechy.

Zgodnie z przepisami oświatowymi, w klasie dwujęzykowej musi znajdować się mniejsza ilość uczniów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dzieci łatwiej przyswajają wiedzę nie tylko z zakresu języka nowożytnego (zazwyczaj języka angielskiego), ale też ze wszystkich innych przedmiotów szkolnych. Jest to też spore ułatwienie dla nauczycieli, którzy mogą poświęcić większą uwagę swoim podwładnym.

Dodatkowo, dzięki uczęszczaniu do szkoły dwujęzycznej uczniowie zyskują szanse na:

 • przełamywanie barier językowych już od najmłodszych lat,
 • opanowanie sprawności komunikowania się zarówno w języku ojczystym, jak i obcym (w mowie i piśmie),
 • stosowanie języka obcego przez uczniów w codziennym życiu,
 • pogłębianie zakresu słownictwa o terminologię specjalistyczną, dzięki nauce wybranych przedmiotów zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym (biologia, geografia, historia, matematyka, chemia),
 • kontynuowanie nauki języka obcego na dalszym poziomie edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
 • dwujęzyczność (bilingwizm), co oznacza, że mają możliwość posługiwania się dwoma językami na równym poziomie,
 • możliwość zdania międzynarodowej matury, która przeprowadzana jest w języku angielskim,
 • czynną możliwość życia w społeczeństwie globalnym oraz informatycznym.

Jak widać na podstawie powyższych, istnieje bardzo dużo zalet, które oferują szkoły lub oddziały (klasy) dwujęzyczne w szkołach. Wysłanie dziecka do tego rodzaju szkoły już od najmłodszych lat gwarantuje wszechstronny rozwój, większą pewność siebie oraz znaczne możliwości w dorosłym życiu.

Jak wygląda utworzenie oddziału dwujęzycznego?

Tak naprawdę każda szkoła podstawowa może utworzyć w swojej placówce oddziały dwujęzykowe, czyli takie klasy, gdzie poszczególne lekcje prowadzone są zarówno w języku ojczystym (polskim), jak i w języku nowożytnym (zazwyczaj w języku angielskim). W pierwszej kolejności do klasy dwujęzycznej przyjmowani są uczniowie tej szkoły. Jednymi z najważniejszych warunków na przyjęcie do takiej klasy jest uzyskanie przez ucznia promocji do następnej klasy oraz otrzymanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu sprawdzającego predyspozycje językowe przeprowadzonego na zasadach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły. W następnej kolejności przyjmowani są chętni uczniowie z inny szkół. W przypadku większej ilości chętnych, należy wziąć pod uwagę łącznie poniższe czynniki:

 1. wynik ze sprawdzianu sprawdzającego predyspozycje językowe
 2. średnia ocen i oceny na świadectwie promocyjnym do następnej klasy z takich przedmiotów, jak: język polski, matematyka i język nowożytny
 3. świadectwo promocyjne do następnej klasy z wyróżnieniem

Szkoła może także sporządzić następne kryteria, aby wybrać najodpowiedniejszych uczniów do dwujęzycznego oddziału.

Dlaczego warto wybrać szkołę z nauczaniem w dwóch językach?

Jeśli jako rodzic masz możliwość, aby wysłać swoje dziecko do szkoły z dwujęzycznymi oddziałami lub do szkoły dwujęzycznej, to jak najbardziej warto skorzystać z takiej szansy. Obecnie język angielski nie jest już traktowany jako drugi język albo jako język obcy, ale jako pełnoprawny, który można wykorzystywać, razem z językiem ojczystym: w życiu codziennym, nauce, pracy czy wyjazdach prywatnych. Nauczanie języka obcego w klasycznych oddziałach, czyli nauczanie w zasadzie do egzaminów i sprawdzianów, jest bardzo niepraktyczne i niemal niemożliwe do wykorzystania w normlanym życiu.

Podczas nauki w szkołach dwujęzycznych, uczniowie uczą się wszystkich niezbędnych przedmiotów z programu nauczania z tą różnicą, że naukę języka angielskiego otrzymują w sposób przyjemny i najważniejsze – praktyczny. Dzięki temu dziecko szybciej i chętniej poznaje język obcy, co w przyszłości przyniesie pozytywne skutki. Jak widać na podstawie powyższych przykładów, warto posłać dziecko do szkoły lub klasy dwujęzycznej.

Jak przygotować dziecko na naukę w szkole dwujęzycznej?

W szkole dwujęzycznej zajęcia edukacyjne są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. Z tego też powodu, warto przed oddaniem dziecka do takiej szkoły nieco je przygotować, aby nie tylko dostało się do takiej klasy, ale też żeby czuło się pewniej i nie zostawało w tyle na tle innych uczniów. Dobrym sposobem na oswojenie dziecka z językiem obcym jest już od najmłodszych lat tworzenie sytuacji, w których mogłoby ono mieć kontakt z tym konkretnym językiem. Warto tu zaznaczyć, że 3-4 letnie dziecko, które obcuje z językiem, uczy się go w sposób naturalny. Z tego też względu komunikowanie się z małym dzieckiem w danym języku, czytanie mu książek czy chociażby włączanie bajek bez dubbingu jest doskonałym sposobem, na pierwszy kontakt dziecka z językiem..

Jeśli istnieje taka możliwość, warto też przed wysłaniem dziecka do szkoły dwujęzycznej, oddać je do przedszkola dwujęzycznego lub z językiem angielskim. To też jest doskonały sposób, dzięki któremu dziecko codziennie będzie przyswajać pierwsze słowa i zdania w języku obcym.

Jak wyglądają lekcje w klasie dwujęzycznej?

W klasie dwujęzycznej organizowany jest pełny program nauczania, który otrzymują również uczniowie we wszystkich innych, klasycznych szkołach. Cała różnica polega na tym, że w programie przewidziano dwukrotnie zwiększoną liczbę lekcji języka angielskiego, jak również na minimum dwóch zajęciach (matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia) nauka odbywa się w obydwu językach – polskim i angielskim. Jak można więc zauważyć, lekcje prowadzone są przede wszystkim w języku polskim, zaś anglojęzyczne słownictwo poznane na zajęciach, utrwalane i wykorzystywane jest głównie na lekcjach języka angielskiego.

W zależności od stopnia trudności omawianego tematu na przedmiotach dwujęzycznych, zmienia się także stosunek języka polskiego do języka angielskiego. Jeśli temat jest trudny, to nauka jest przeważnie w języku polskim. Jeśli zaś temat jest przystępny dla uczniów, to lekcje prowadzone są w większej części w języku angielskim. Dzięki temu lekcje są przyjemne, zrozumiałe i korzystne dla każdego ucznia.

Dodaj komentarz